Videonadzor

Določila

 • Obveščamo vas, da se na območju Dentalne galerije Majoma - zobozdravstvene storitve d.o.o izvaja videonadzor.
 • Videonadzor izvaja Dentalna galerija Majoma - zobozdravstvene storitve d.o.o, ki jo zastopa direktorica mag. Tosja Kobler Jovanovič.
 • Obdelovalec podatkov je Dentalna galerija Majoma - zobozdravstvene storitve d.o.o, odgovorna oseba: Direktorica mag. Tosja Kobler-Jovanovič.
 • Videonadzor se izvaja na podlagi zakonitega interesa z namenom zavarovanja ljudi, premoženja, opreme in umetnin razstavljenih v galeriji.
 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Obdelava je potrebna zaradi varstva ljudi, premoženja in umetnin razstavljenih v poslovnih prostorih (1. odst. 78. člen ZVOP-2).
 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: Z osebnimi podatki in posnetki, ki se obdelujejo se srečuje izključno direktorica in od nje pooblaščena oseba - prokurist, po potrebi organi pregona in druge institucije, ki za dostop do osebnih podatkov izkažejo ustrezno pravno podlago.
 • Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo.
 • Informacije o izvajanja videonadzora lahko pridobite na tel. št. 02 33 111 73 ali po elektronski pošti tosja.kobler.jovanovic@majoma.si.
 • Video posnetki se hranijo:

  • Posnetki se, če ni zaznanega premikanja, ne shranjujejo.
  • Videoposnetki kamer se hranijo na trdem disku znotraj snemalne naprave HIKVISION DS-7604NI-K1/4P.
  • Posnetki se hranijo do zapolnitve trdega diska (HDD 2TB, IDE, P-SATA) in se avtomatsko brišejo po zapolnitvi (najprej najstarejši).
  • Videonadzor omogoča tudi spremljanje slike v živo, pri čemer možnost zvočne intervencije ni možna.
 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko uveljavlja pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov preko elektronskega naslova tosja.kobler.jovanovic@majoma.si
 • Informacije o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev/izjavo lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi prilvolitve izvajala do njenega preklica, in sicer na elektronski naslov: tosja.kobler.jovanovic@majoma.si
 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs-si).
 • Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: Dentalna galerija osebne podatke obdeluje izključno za potrebe izvajanja videonadzora, z namenom varovanja ljudi, premoženja in umetnin.