POLITIKA ZASEBNOSTI

1. člen

O Politiki zasebnosti

Družba DENTALNA GALERIJA MAJOMA, zobozdravstvene storitve, d.o.o., kot Upravljavec spletnega mesta www.majoma.si, veliko pozornosti posveča zaščiti Vaših Osebnih podatkov. Z Vašimi podatki ravnamo z največjo možno skrbnostjo in varnostjo ter skladno z veljavnimi predpisi. Obdelavo podatkov izvajajo le za to pooblaščene osebe in naši skrbno izbrani pogodbeni Obdelovalci. Politika zasebnosti in varovanja Osebnih podatkov ureja zbiranje in obdelavo Osebnih podatkov, ki jih pridobiva družba DENTALNA GALERIJA MAJOMA, zobozdravstvene storitve, d.o.o., ob dostopanju do spletnih strani www.majoma.si. Obdelava se izvaja na podlagi ene izmed zakonitih pravnih podlag. Pridružujemo si pravico do spremembe Politike zasebnosti brez predhodnega opozorila Obiskovalcem. Politika zasebnosti je del Splošnih pogoje

2. člen

Definicije

 • "Mi" pomeni DENTALNA GALERIJA MAJOMA, zobozdravstvene storitve, d.o.o., Cesta zmage 98, 2000 Maribor, Slovenija, tudi »Upravljavec«;
 • "Spletno mesto« pomeni spletno stran, ki se nahaja na https://majoma.si ali katero koli drugo povezavo, ki bi jo nadomestila;
 • »Obiskovalci« pomeni vsakega, ki dostopa do Spletnega mesta;
 • »Obdelovalci«> pomeni podizvajalce Upravljavca, ki obdelujejo Osebne podatke;
 • "Piškotki" so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku naše Spletne strani namestijo na trdi disk Vašega računalnika in omogočajo zbiranje podatkov o Vaših aktivnostih na Spletni strani in identifikacijo Vašega računalnika;
 • "Osebni podatki" so podatki, ki ste jih posredovali Vi, kakor tudi vse informacije v zvezi z Vašim obnašanjem na Spletnem mestu.

3. člen

Zbiranje Osebnih podatkov

 • ime in priimek;
 • telefonska številka;
 • elektronski naslov;
 • željena storitev;
 • dodatne informacije, ki jih Obiskovalci sami vnesejo v spletni obrazec.

4. člen

Podlaga in namen obdelave Osebnih podatkov

Osebne podatke Upravljavec obdeluje na podlagi izrecne privolitve oziroma podaje soglasja z namenom naročanja na storitve na Spletnem mestu. S podajo soglasja se Obiskovalci strinjate, da se Vas Obdelovalec o storitvah obvešča preko kontaktnih kanalov, ki jih Obiskovalec sam sporoči Upravljavcu. Osebni podatki se lahko obdelujejo z namenom sklenitve pogodbe ali na podlagi že sklenjene pogodbe v obsegu, ki je potreben za izvedbo dogovorjenih storitev. Vaše Osebne podatke lahko obdelujemo za identifikacijo, vodenje evidence, izvajanje statističnih, marketinških in drugih analiz ter spremljanje uporabe storitev in funkcionalnosti spletnega mesta, obveščanje o novostih na Spletnem mestu, njegovih funkcijah in storitvah ter drugo nekomercialno obveščanje ter za odkrivanje, preprečevanje in sankcioniranje takšne uporabe Spletnega mesta, ki ni v skladu s predpisi ali temi splošnimi pogoji. Osebne podatke lahko obdelujemo tudi na zakonski podlagi in v sklopu zagotavljanja zakonitega interesa (varovanja omrežja, preprečevanja goljufij ipd.). Obveščamo vas, da so Vaši Osebni podatki lahko dostopni tudi našim preverjenim pogodbenim Obdelovalcem. Pri vsakem posredovanju Osebnih podatkov poskrbimo za ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe z namenom zaščite Osebnih podatkov. Podatkov ne posredujemo tretjim osebam, ali prenašamo v tretje države, v kolikor za tak prenos nimamo Vašega izrecnega soglasja oziroma ustrezne pravne podlage. Na podlagi veljavnih predpisov lahko Vaše podatke posredujemo pooblaščenim osebam in pristojnim državnim organom, ki za pridobivanje in obdelavo podatkov razpolagajo z ustrezno pravno podlago. Storitve Spletnega mesta so namenjene osebam starejšim od 16 let. Staršem in zakonitim zastopnikom Obiskovalcev mlajših od 16 let svetujemo, da o varni uporabi spleta in posredovanju svojih Osebnih podatkov ustrezno poučijo osebe mlajše od 16 let. Anonimiziranih in izbrisanih podatkov ni več možno povezati z Uporabnikom, ki je takšne Osebne podatke posredoval, zato se pri njihovi obdelavi ne uporablja ta Politika zasebnosti.

5. člen

Obveznosti upravljalca

Upravljavec je odgovoren za ustrezno pravno podlago za pridobivanje in obdelavo Osebnih podatkov. Upravljavec se prav tako zavezuje obveščati morebitnega Obdelovalca o posebnostih in obveznostih Obdelovalca za zagotavljanje pogodbenih obveznosti ter o morebitnih znanih tveganjih glede zagotavljanja pravic posameznikom, katerih Osebni podatki se obdelujejo. Upravljavec Osebne podatke skrbno varuje pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost Osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, Spletno mest uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbira, a vendar lahko pride nenamenoma do zlorabe. V kolikor Spletno mesto uporablja in se navezuje na določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na Nas, Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh in svetuje Obiskovalcu, da prebere Politike zasebnosti na teh straneh

6. člen

Odgovornost za verodostojnost Osebnih podatkov

Odgovornost za verodostojnost Osebnih podatkov in kontaktnih informacij je na strani Obiskovalca, ki podatke posreduje. Obiskovalec lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za obdelavo Osebnih podatkov.

7. člen

Beleženje neosebnih podatkov in Piškotki

Kadarkoli Obiskovalec dostopa na Spletno mesto se splošni, neosebni podatki (število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del naročanja). Te informacije Spletno mesto uporablja za merjenje privlačnosti Spletnega mesta in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki. Ob prvem obisku Spletnega mesta bo na računalnik oz. drugo elektronsko napravo, s katere Obiskovalec dostopa do Spletnega mesta, pod pogojem, da nastavitve spletnega brskalnika to omogočajo, nameščen Piškotek (t. i. cookie). Piškotek je tekstovna datoteka, shranjena na elektronski napravi Obiskovalca, do katere dostopa ob ponovnem obisku Spletnega mesta spletni strežnik Spletnega mesta samodejno. Piškotki ne omogočajo zbiranja Osebnih podatkov o Obiskovalcu elektronske naprave, na kateri so shranjeni, prav tako pa ne morejo biti uporabljeni za zagon programov in drugih zagonskih datotek ali prenos virusov, trojanskih konjev ali druge škodljive ali neželene programske kode v elektronsko napravo Obiskovalca.

Uporaba Piškotkov je namenjena:

 • Zbiranju statistike o obisku Spletnega mesta in podatkov o tem, katere povezave na Spletnem mestu Obiskovalci uporabljajo. S tem Upravljavec Spletnega mesta ugotavlja, ali tipičen Obiskovalec dobiva informacije, ki jih išče, ter na tej podlagi prilagaja svoje storitve in funkcionalnost Spletnega mesta. Podatki se zbirajo in obdelujejo agregirano in ne omogočajo razpoznave načina uporabe Spletnega mesta za vsakega Obiskovalca posebej, omogočajo pa sledenje določenim trendom pri obisku Spletnega mesta, kot npr. toku klikov na povezave.

Piškotki za zbiranje statistike so namenjeni izboljšanju delovanja Spletnega mesta. Piškotki za identifikacijo Obiskovalcev so nujni za delovanje Spletnega mesta. Tip posameznega Piškotka glede na to delitev je opredeljen v tabeli uporabljenih Piškotkov. Čas hrambe Piškotkov je odvisen od tega, ali gre za t. i. »sejne« Piškotke ali t. i. »trajne« Piškotke. »Sejni« Piškotki ostanejo shranjeni do zaključka posamezne spletne seje. »Trajni« Piškotki ostanejo shranjeni do njenega izteka oz. do takrat, ko pride do njihovega izbrisa. V spletnem brskalniku je mogoče omogočiti, onemogočiti in izbrisati vse shranjene Piškotke. Uporaba navedenih funkcionalnosti je opisana v navodilih za uporabo spletnega brskalnika, ki ga uporablja posamezen Obiskovalec. V primeru, da Obiskovalec izklopi oz. onemogoči uporabo Piškotkov, Spletno mesto morda ne bo delovalo pravilno. Več informacij je dostopnih na spletnem naslovu www.allaboutcookies.org.

Seznam piškotkov, ki jih uporablja spletno mesto

8. člen

Hranjenje podatkov

Upravljavec Osebne podatke hrani toliko časa, kolikor je potrebno, da Obiskovalec doseže namen, za katerega je te podatke oddal. Osebne podatke na zahtevo stranke lahko Upravljavec anonimizira ali v celoti izbriše, vendar v tem primeru ne more zagotavljati enake uporabniške izkušnje.

9. člen

Razkritje osebnih podatkov

Upravljavec si pridržuje pravico do razkritja Osebnih podatkov državnim organom, organom lokalnih samoupravnih skupnosti ali nosilcem javnih pooblastil v primerih, ko dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov. V primeru, da Upravljavec ugotovi, da iz objave ali oglasa samega izhaja sum kaznivega dejanja ali neupravičene uporabe Osebnih podatkov tretjih oseb, bo Upravljavec takšen sum naznanil pristojnim organom.

10. člen

Pravice glede Osebnih podatkov

Upravljavec dosledno zagotavlja uresničevanje vseh pravic, ki pripadajo v zvezi z obdelavo Osebnih podatkov na podlagi veljavnih pravnih predpisov, ki so:

 • Pravica do preklica privolitve

  Če je posameznik privolil v obdelavo svojih Osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), ima pravico do preklica privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica. Privolitev lahko posameznik kadarkoli prekliče s pisno izjavo, ki se pošlje Upravljavcu na elektronski naslov: info[at]majoma.si. Preklic privolitve za obdelavo Osebnih podatkov nima nobenih negativnih posledic ali sankcij.

 • Pravica dostopa do Osebnih podatkov

  Posameznik ima od Upravljavca pravico dobiti potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne. Če je temu tako, ima posameznik pravico, da se mu omogoči dostop do posameznikovih Osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje) ter da se mu poda informacije v zvezi z obdelavo Vaših Osebnih podatkov.

 • Pravica do popravka

  Posameznik ima pravico doseči, da se omogoči popravek netočnih Osebnih podatkov in da se omogoči dopolnitev nepopolnih Osebnih podatkov. V ta namen ima pravico, da posreduje dopolnilno izjavo z ažurnimi Osebnimi podatki.

 • Pravica do izbrisa Osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe)

  Posameznik ima pravico, da Upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše Osebne podatke v zvezi s posameznikom, če za izbris obstaja eden izmed razlogov iz veljavnih predpisov.

 • Pravica do omejitve obdelave

  Posameznik ima pravico, da Upravljavec omeji obdelavo podatkov, če obstaja en od naslednjih primerov:

  • če posameznik oporeka točnosti obdelave podatkov, za obdobje, ki Upravljavcu omogoča preveriti točnost podatkov;
  • če je obdelava nezakonita, posameznik pa namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave,
  • če Upravljavec podatkov ne potrebuje več, potrebuje pa jih posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  • če je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi Upravljavca prevladajo nad posameznikovimi razlogi.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov

  Posameznik ima pravico, da prejmete svoje Osebne podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ter da se te podatke neposredno posreduje drugemu Upravljavcu, pri čemer to velja le v primeru, če obdelava Osebnih podatkov temelji na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 • Pravica do ugovora

  Če obdelava podatkov temelji na naših zakonitih interesih, ima posameznik na podlagi razlogov, povezanih s posameznikovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi svojih Osebnih podatkov. V takem primeru lahko Upravljavec nadaljuje z obdelavo Osebnih podatkov le v primeru, če Upravljavec dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki bodo prevladali nad posameznikovimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 • Pravica do vložitve pritožbe

  V primeru suma, da pri obdelavi Osebnih podatkov prihaja do kršitev zakonodaje s področja varstva Osebnih podatkov, ima posameznik pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

 • V Mariboru 1.11.2023. Tosja Kobler Jovanović, direktorica.